Ved å ha ein IT-Driftsavtale med Ryfylke Bok & IT oppnår du følgjande:

Ein IT-Driftsavtale blir tilpassa behova til kunden innanfor:

I tillegg til skreddarsydde driftsavtalar, kan vi også tilby standard driftsavtalar.