Kameraovervåkning

Antall innbrudd, tyverier og ran de siste årene har ført til at mange bedrifter vil sikre sine verdier og ansatte utover fysisk sikring og innbruddsalarm.
Frekke tyverier, ran og svinn er dessverre blitt et alvorlig problem for stadig flere næringsdrivende. Det reduserer ikke bare bedriftens fortjeneste, det skaper frykt og mistrivsel blant de ansatte også. Kameraovervåkning er derfor blitt et viktig hjelpemiddel til å redusere faren for tyverier og gjøre arbeidsdagen tryggere for de ansatte.
Kameraovervåkning gir deg en ekstra årvåken medarbeider som er til stede 24 timer i døgnet, 365 dager i året!

Et kameraovervåkningsanlegg må tilpasses den enkelte bedrifts behov, men består som regel av:
      •    Faste og/eller bevegelige kamera (sort/hvit eller farge)
      •    Monitor(er)
      •    Utstyr for lagring og styring
      •    Merker med "Området er TV-overvåket" 
Stadig flere kunder velger nå digitale løsninger for lagring. Det gir betydelig bedre kvalitet, mens behovet for administrasjon og vedlikehold reduseres kraftig. Hvis en slik løsning tilknyttes nettverket, kan man drifte flere filialer fra en felles sentral, f.eks fra en egen driftssentral.
Leverandører:

Vi forhandler i hovedsak utstyr fra Axis, Bosch, Sony og QNAP men kan levere utstyr fra en rekke leverandører.